Darmowa dostawa - paczki kurierskie do 30 kg przedpłacone od 800 zł | Dla towarów z magazynu głównego WYSYŁKA 24H | Możliwość zakupu na RATY

Kocioł centralnego ogrzewania - sposoby jak o niego zadbać

2023-04-28
Kocioł centralnego ogrzewania - sposoby jak o niego zadbać

Kocioł centralnego ogrzewania to jedno z najważniejszych urządzeń w domu, dzięki któremu cieszymy się komfortem cieplnym w chłodne dni i ciepłą wodą użytkową. Aby działał sprawnie i bezawaryjnie przez wiele lat, wymaga regularnej konserwacji i dbałości. Jak zadbać o kocioł centralnego ogrzewania, aby działał jak należy i nie stanowił źródła niepotrzebnych kłopotów? Zapraszamy do lektury naszego artykułu! 

Kocioł centralnego ogrzewania - jak zadbać o niego podczas codziennej eksploatacji?

Każdy kocioł centralnego ogrzewania wymaga regularnej konserwacji i dbałości o poszczególne elementy podczas codziennej eksploatacji. Dzięki temu będzie on służył nam dobrze, długo i bez potrzeb napraw lub szybkiej wymiany. Monitorowanie ciśnienia wody, czyszczenie palnika i komory spalania, usuwanie popiołu oraz osadów, a także regularnie sprawdzanie stanu uszczelek umożliwi Ci utrzymanie kotła centralnego ogrzewania w dobrej kondycji.

Sprawdzanie ciśnienia wody

Regularne sprawdzanie ciśnienia wody w kotłach do centralnego ogrzewania jest kluczowe dla utrzymania ich sprawności i bezpieczeństwa. Gdy ciśnienie wody spada poniżej zalecanego poziomu, może dojść do poważnych problemów, takich jak przegrzanie i uszkodzenie kotła, a w skrajnych przypadkach nawet wybuch. Gdy natomiast ciśnienie wody jest zbyt wysokie, mogą wystąpić wycieki w instalacji grzewczej lub uszkodzenia zaworów i elementów kotła. Regularne monitorowanie ciśnienia wody i jej uzupełnianie lub odpuszczanie, gdy jest to konieczne, pozwala uniknąć tych problemów i utrzymać piec centralnego ogrzewania w dobrym stanie technicznym. Do pomiaru ciśnienia wody w instalacji przydatny będzie manometr. 

Czyszczenie palnika i komory spalania

Czyszczenie palnika i komory spalania to czynności konieczne dla bezpiecznej i długotrwałej eksploatacji naszego pieca do centralnego ogrzewania. Dotyczy to oczywiście kotłów na paliwa stałe. W przypadku małych, automatycznych kotłów zalecane jest cotygodniowe czyszczenie palnika, ścian paleniska, wymiennika i płomieniówki. Konieczne będzie także dokładne wyczyszczenie pieca centralnego ogrzewania po każdym zakończonym sezonie grzewczym. Aby dowiedzieć się, jak często czyścić kocioł i w jaki sposób to zrobić, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją danego urządzenia. 

Usuwanie popiołu i osadów

Komora spalania kotła grzewczego i popielnik zbierają resztki paliwa, które trzeba regularnie usuwać. W przypadku starych pieców centralnego ogrzewania, taką czynność należało powtarzać przed każdym ponownym użyciem kotła, jednak nowoczesne piece, na przykład kotły 5 klasy nie pozostawiają wiele zanieczyszczeń, a ponadto często posiadają automatyczny system czyszczenia. 

Sprawdzanie stanu uszczelek i wymiana ich w razie potrzeby

Uszczelki służą do zabezpieczenia przed wyciekiem gazów spalinowych, co może prowadzić do zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników, a także do uszkodzenia samego pieca. Uszczelki pomagają również utrzymać odpowiednią temperaturę wewnątrz pieców centralnego ogrzewania, co wpływa na wydajność i oszczędność paliwa.

Wymiana uszczelek powinna być przeprowadzana regularnie, a jej częstotliwość zależy od intensywności użytkowania pieca oraz jego wieku. Zazwyczaj zaleca się wymianę co kilka lat, jednak może być ona konieczna także wcześniej, na przykład w przypadku uszkodzenia lub zużycia uszczelki.

Okresowe czynności konserwacyjne kotła centralnego ogrzewania

Konserwacja kotła pozwala na utrzymanie dobrego poziomu wydajności pracy, wydłużenie jego żywotności oraz zapobieganie awariom. Do podstawowych czynności konserwacyjnych kotła centralnego ogrzewania należą:

  • oczyszczanie palnika i komory spalania, 
  • sprawdzenie i ewentualna wymiana uszczelek, 
  • wymiana filtrów powietrza i paliwa, 
  • sprawdzenie i czyszczenie układu kominowego, 
  • kontrola stanu wody w układzie grzewczym i uzupełnienie jej w razie potrzeby,
  • sprawdzenie i ewentualna wymiana elementów takich, jak pompy, zawory czy termostaty.

Taki przegląd kotła i jego konserwację zaleca się robić przynajmniej raz w roku, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.

Czyszczenie i konserwacja wymiennika ciepła

Wymiennik ciepła jest elementem pieca do centralnego ogrzewania służącym do przekazywania ciepła z płomienia spalania do wody, która później jest rozprowadzana przez system grzewczy do pomieszczeń. Czyszczenie i konserwacja wymiennika polega na usunięciu z niego nagromadzonego brudu, sadzy i osadów mineralnych, a także na zabezpieczeniu jego powierzchni przed korozją. Najczęściej wymaga to demontażu i ręcznego usunięcia nagromadzonego brudu i osadów. Ważne jest, aby konserwację wymiennika ciepła przeprowadzać regularnie - tylko tam można zapobiec nagromadzeniu się osadów, które mogą zablokować przepływ ciepła.

Wymiana filtra olejowego lub gazu

Filtry są ważnym elementem w instalacji grzewczej, ponieważ chronią ją przed zanieczyszczeniami, takimi jak pył, kamień, rdza czy osady. Wymiana filtrów pomaga zachować sprawność pieców centralnego ogrzewania oraz zapobiega awariom i kosztownym naprawom. Powinna być przeprowadzana regularnie, zgodnie z zaleceniami producenta.

W przypadku filtra olejowego, jego wymiana polega na wyłączeniu zasilania kotła, odkręceniu zacisków i odkręceniu filtra. Następnie, należy usunąć stary filtr i zamontować nowy. Przed zamontowaniem nowego filtra, należy dokładnie oczyścić zanieczyszczenia z elementów instalacji. W przypadku wymiany filtra gazu, należy wyłączyć zasilanie gazu, odłączyć węże gazowe, odkręcić obudowę filtra i usunąć stary filtr. Następnie, należy zamontować nowy filtr, po czym połączyć węże gazowe i włączyć zasilanie gazu. 

Sprawdzanie i regulacja ciśnienia wody w instalacji

Sprawdzanie i regulacja ciśnienia wody w instalacji grzewczej jest ważnym elementem konserwacji, który pozwala zapewnić prawidłowe działanie urządzeń grzewczych oraz zapobiegać awariom i kosztownym naprawom. To czynność polegająca na zastosowaniu manometru, który umożliwia pomiar ciśnienia w różnych punktach instalacji. W przypadku, gdy ciśnienie wody jest zbyt wysokie lub zbyt niskie, konieczna jest regulacja ciśnienia w instalacji.

Regulacja ciśnienia wody może być przeprowadzona na kilka sposobów, w zależności od konstrukcji instalacji i rodzaju urządzeń grzewczych. Może to być np. regulacja zaworu redukcyjnego ciśnienia lub ustawienie ciśnienia na regulatorze ciśnienia wody. Ważne jest, aby regulację ciśnienia przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta i specjalisty od instalacji grzewczych.

Czyszczenie rur i zaworów

Czyszczenie rur i zaworów w instalacji grzewczej polega na usunięciu osadów, zanieczyszczeń i kamienia, które gromadzą się wewnątrz rur i na zaworach, co może prowadzić do ograniczenia przepływu wody, zwiększenia zużycia energii i awarii urządzeń grzewczych. Powinno być przeprowadzane regularnie. Wymiana starych, zanieczyszczonych rur i zaworów może być kosztowna, dlatego warto zadbać o ich sprawność dzięki czyszczeniu oraz konserwacji.

Profilaktyczna wymiana termopary lub elektrod

Termopara to element, który mierzy temperaturę wody lub pary w kotle, natomiast elektroda służy do zapłonu palnika. Wymianę tych elementów w kotle przeprowadza się na podstawie zaleceń producenta naszego urządzenia grzewczego lub specjalisty, który dokona oceny ich stanu. Termoparę i elektrody można wymieniać profilaktycznie, aby zapobiec awariom i kosztownym naprawom pieca, a także zwiększyć wydajność ogrzewania. Dzięki regularnej wymianie tych elementów, można uniknąć sytuacji, kiedy awaria urządzenia grzewczego zmusi nas do przeprowadzenia kosztownych napraw lub wymiany całego kotła.

Serwisant ustawia kocioł centralnego ogrzewania

Profesjonalna konserwacja kotła centralnego ogrzewania

W przypadku kotła na paliwo stałe, czynności konserwacyjne wykonać może sam użytkownik - oczywiście, o ile jest w stanie prawidłowo ocenić stan zużycia części pieca i w razie potrzeby, dokonać ich wymiany. Jeśli posiadamy elektryczny kocioł centralnego ogrzewania, czeka nas najmniej pracy - ten typ urządzenia wymaga niewielkiej konserwacji i w zasadzie obejmuje ona tylko hydrauliczną część systemu. Taki przegląd również możemy wykonać sami. Jeśli jednak użytkujemy kocioł gazowy do centralnego ogrzewania, konieczne będzie wezwanie specjalisty posiadającego odpowiednie uprawnienia. 

Serwisant podczas profesjonalnej konserwacji wyczyści powierzchnie grzewcze oraz elementy palnika, skontroluje uszczelki i wymieni je w razie potrzeby, nastawi elektrodę zapłonową, skontroluje czujniki, zawory bezpieczeństwa a w kotłach kondensacyjnych także odpływ kondensatu, a ponadto sprawdzi szczelność przewodu powietrzno-spalinowego i połączeń hydraulicznych, stabilność połączeń elektrycznych, oceni pracę pomp, zaworów i nastaw oraz dokona analizy składu spalin. Należy pamiętać, że kotły gazowe wymagają profesjonalnej konserwacji i regularnych przeglądów, aby mogły być używane bezpiecznie i nie stwarzały ryzyka wystąpienia niebezpiecznych dla domowników sytuacji. 

Częstotliwość przeglądów i koszty

Częstotliwość przeglądów pieców centralnego ogrzewania zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj kotła, wiek, intensywność jego użytkowania oraz wymogi producenta i normy prawne. W Polsce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form przeprowadzania okresowych przeglądów i czynności konserwacyjnych urządzeń i instalacji, przeglądów kotłów centralnego ogrzewania powinno dokonywać się przynajmniej raz na rok. Jednakże producenci poszczególnych urządzeń mogą zalecać częstsze przeglądy, na przykład co 6 miesięcy. 

Koszt wykonania przeglądu pieca gazowego przez specjalistę z uprawnieniami wynosi od 100 do 400 zł. Jeśli planujesz przegląd swojego kotła, nie czekaj do samego rozpoczęcia sezonu grzewczego - wówczas oczekiwanie na usługi serwisanta może być długie. 

Dlaczego warto dbać o kocioł centralnego ogrzewania?

Niezależnie od tego, czy posiadasz piec gazowy, kocioł na paliwo stałe, czy kocioł elektryczny do centralnego ogrzewania, warto dbać o regularne czyszczenie i konserwację urządzenia. Dzięki regularnym profesjonalnym przeglądom i systematycznemu, samodzielnemu oczyszczaniu, możemy zapewnić prawidłową, bezpieczną i efektywną pracę naszego systemu grzewczego, a także zapobiec takim problemom, jak utrata wydajności, zwiększenie zużycia paliwa czy nawet awarie.

Pokaż więcej wpisów z Kwiecień  2023

Produkty powiązane

pixel