Darmowa dostawa - paczki kurierskie do 30 kg przedpłacone od 800 zł | Dla towarów z magazynu głównego WYSYŁKA 24H | Możliwość zakupu na RATY

Remont z umową czy bez?

2021-02-10
Remont z umową czy bez?

Przygotowujesz się do remontu mieszkania? Sprawdź jaką umowę powinieneś zawrzeć i co powinno się w niej znaleźć. Warto szczegółowo sporządzić umowę nawet jeśli wykonawca wydaje się miłym, sympatycznym człowiekiem i przysłowiowo dobrze mu z oczu patrzy. Umowa zabezpiecza nas w razie ewentualnych niepowodzeń i sporów. 

Zawarcie umowy o wykonanie remontu teoretycznie nie musi następować w formie pisemnej, jednak warto z takiej opcji skorzystać. W momencie niedogodności wynikających z pracy Wykonawcy, umowa taka może być wykorzystana do celów dowodowych. Sporządzając umowę zwróć uwagę aby znalazły się w niej poniższe punkty.

Przedmiot umowy

W umowie musi być określony jej przedmiot. Czyli dokładnie to co powinno być wykonane i w jaki sposób. Pamiętaj że ogólnikowy zapis może być niewystarczający. Jeśli jednym z przedmiotów Twojej umowy jest pomalowanie ścian, napisz również w którym pokoju, jaki metraż i jaki materiał będzie do tego użyty. Im więcej szczegółów zawrzesz tym podczas ewentualnych sporów będziesz miał większe szanse na wygraną.  

Zakres obowiązków stron

Warto określić także jakie każda ze stron ma obowiązki. O wiele więcej obowiązków do rozdzielenia będzie przy budowie domu niż zwykłym remoncie, dlatego często jest to pomijane, zakładając, że każdy wie co ma robić. Należy jednak dokładnie zaznaczyć za jakie kwestie dana strona jest odpowiedzialna. 
W umowie powinien także znaleźć się zapis mówiący, kto odpowiedzialny jest za zakup materiałów. Czy leży to po stronie inwestora, który od wykonawcy dostaje szczegółowe wytyczne, czy do wykonawcy który rozliczany jest za jakość i użyteczność.

Termin wykonania umowy i terminy płatności

Terminy to bardzo istotne elementy, które powinny być ustalone przed rozpoczęciem prac. Koniecznie zawrzyj termin zakończenia robót, a także czas zakończenia poszczególnych etapów. Dokładne ustalenie terminów, w razie ich niedotrzymania, da nam możliwość wystąpienia o zadośćuczynienie. Pamiętajmy również, aby zwrócić uwagę, czy w umowie nie ma zapisów pozwalających wykonawcy przesuwać ustalone terminy. 

W umowie zawrzyj także dokładnie określone terminy płatności. Najlepiej ustalać płatności częściowe, za wykonanie poszczególnych etapów prac. Warto także rozdzielić je w taki sposób, aby ostatnia transza była najwyższa. Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie, aby firma wykonała wszystkie prace solidnie i w terminie. Będzie o wiele łatwiej wyegzekwować ewentualne poprawki jeżeli do uregulowania zostanie znaczna kwota. Powszechnie uznaje się, że data widniejąca na protokole końcowym odbioru robót jest datą zakończenia umowy. Nie należy więc odbierać prac, a w szczególności za nie płacić jeżeli zauważone usterki nie zostały poprawione. Wiele firm budowlanych nie spieszy się z naprawą jeżeli prace zostały odebrane, a wynagrodzenie uregulowane. Nie należy także godzić się na płatność z góry. 

Wynagrodzenie

W przypadku wynagrodzenia, to rozliczać możemy się na dwa sposoby: metodą kosztorysową lub ryczałtową. 

Metoda kosztorysowa polega na ustaleniu kosztów które wynikać będą z bieżących cen materiałów, robocizny czy cen sprzętu. Ta metoda nie określa sztywnej końcowej kwoty, warto więc skorzystać z pomocy specjalisty, który dokładnie oceni koszty. Przez to, że na początku remontu nie znamy sztywnej końcowej kwoty, jest to metoda bardziej ryzykowna i zawiła, aczkolwiek nierzadko okazuję się bardziej korzystna. 

Metoda ryczałtowa to metoda która z góry ustalony ma całkowity koszt prac. Cena się nie zmienia, dzięki czemu jest o wiele bezpieczniejsza niż metoda kosztorysowa.

Należy pamiętać, że w jednej umowie nie można zamieścić obu metod rozliczenia.

Roboty dodatkowe 

W umowie warto zawrzeć punkt dotyczący robót dodatkowych. Często podczas remontu okazuje się, że konieczne będzie wykonanie czynności nie przewidzianych we wcześniejszych ustaleniach. Opłaci się zrobić zapis, że wszelkie dodatkowe prace powinny być ustalone między stronami, wycenione i spisane w formie aneksu. Zapobiegnie to ewentualnym sporom o wynagrodzenie za wykonaną dodatkową pracę.

Odbiór

Zapis o odbiorze jest bardzo istotnym punktem. Zakończenie prac powinien wieńczyć protokół odbioru. W dokumencie takim powinny znaleźć się informacje o dokonanych pracach, ale także wszystkie ujawnione usterki wraz z określonym terminem ich zakończenia lub deklaracji wykonawcy o sposobie zadośćuczynienia. Jeżeli prace zostały wykonane źle i widoczne są wady istotne, nie należy podpisywać dokumentu odbioru. Dlaczego? Dla większości firm remontowych podpis protokołu odbioru jest jednoznaczny z zakończeniem prac. Zazwyczaj da się słyszeć, “No ale przecież Pan odebrał…” no teoretycznie właśnie Pan odebrał, więc akceptuje Pan stan faktyczny. Nie dajmy się więc nabrać na zlikwidowanie usterek po podpisaniu dokumentów odbioru i uregulowaniu należności. Najpewniej będziemy wydzwaniać i się dopraszać jeżeli w ogóle uda nam się cokolwiek wyegzekwować. 

Kary umowne i odpowiedzialność za wady

Jeśli nie zawrzemy w umowie informacji o odpowiedzialności za powstałe wady, obowiązywać będą przepisy ogólne określone w kodeksie cywilnym. Warto jednak wprowadzić zapis o karach umownych, chociażby za niedotrzymanie terminów.
Kary umowne świetnie działają jako pewnego rodzaju dyscyplina wykonawcy. Kiedy z tyłu głowy ma myśl, że niewywiązanie się z terminów może wiązać się z koniecznością poniesienia kosztów uwierz, że będzie o wiele bardziej zmotywowany.
Warto także pamiętać, że jeżeli poniesiona szkoda przekracza wartość kary umownej, można dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

Jak widzisz możliwości, z których mogą powstać późniejsze spory jest dużo, i warto dla własnego spokoju i zabezpieczenia sporządzić umowę w formie pisemnej. Nie należy jednak z góry zakładać, że zostaniemy oszukani. Choć da się słyszeć różne doświadczenia z ekipami remontowymi, to nie wszyscy mają złe zamiary. Sprawdź, jak wybrać sprawdzoną ekipę remontową. Pisaliśmy o tym tutaj.


Pokaż więcej wpisów z Luty  2021
pixel