Darmowa dostawa - paczki kurierskie do 30 kg przedpłacone od 800 zł | Dla towarów z magazynu głównego WYSYŁKA 24H | Możliwość zakupu na RATY

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ TERME.PL

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Дана політика конфіденційності Інтернет-магазину носить виключно інформаційний характер, що означає, що вона не є джерелом зобов'язань для Одержувачів послуг або Клієнтів Інтернет-магазину. Політика конфіденційності в першу чергу містить правила, що стосуються обробки Адміністратором персональних даних в Інтернет-магазині, в тому числі підстав, цілей і термінів обробки персональних даних та прав суб'єктів персональних даних, а також інформацію про використання файлів cookie та аналітичних інструментів в Інтернет-магазині.

1.2 Адміністратором персональних даних, зібраних за допомогою Інтернет-магазину, є ARLETA KAROLINA KUSZEWSKA, підприємець, який веде господарську діяльність під назвою TERME.PL ARLETA KUSZEWSKA з місцезнаходженням в Любліні (юридична адреса та адреса для доставки: ul. Анни Валентинович 3, 20-328 Люблін), внесений до Центрального реєстру підприємницької діяльності та інформації, який веде міністр, відповідальний за економіку та ведення Центрального реєстру підприємницької діяльності та інформації; NIP: 5632391581; REGON: 361089144, адреса електронної пошти: sprzedaz@terme.pl та номер телефону: 512 223 333 - далі "Адміністратор", який одночасно є Постачальником послуг Інтернет-магазину та Продавцем.

1.3 Обробка персональних даних в Інтернет-магазині здійснюється Адміністратором відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) - далі "RODO" або "Регламент RODO". Офіційний текст Регламенту RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4 Використання Інтернет-магазину, включаючи здійснення покупок, є добровільним. Так само добровільним є пов'язане з цим надання персональних даних Покупцем або Клієнтом, який користується Інтернет-магазином, за винятком двох випадків (1) укладення договорів з Адміністратором - ненадання у випадках і в обсязі, зазначених на сайті Інтернет-магазину і в Регламенті Інтернет-магазину та цій політиці конфіденційності, персональних даних, необхідних для укладення та виконання Договору купівлі-продажу або договору про надання електронних послуг з Адміністратором, тягне за собою неможливість укладення такого договору. Надання персональних даних у такому випадку є договірною вимогою, і якщо суб'єкт даних бажає укласти відповідний договір з Адміністратором, він зобов'язаний надати необхідні дані. Обсяг даних, необхідних для укладення договору, щоразу заздалегідь вказується на веб-сайті Інтернет-магазину та в Умовах користування Інтернет-магазином; (2) законні зобов'язання Адміністратора - надання персональних даних є законною вимогою, що випливає із загальноприйнятих законів, які покладають на Адміністратора обов'язок обробляти персональні дані (наприклад, обробка даних для цілей бухгалтерського обліку), і ненадання таких даних унеможливить виконання Адміністратором цих зобов'язань.

1.5 Контролер повинен особливо дбати про захист інтересів осіб, чиї персональні дані він обробляє, і, зокрема, нести відповідальність та забезпечувати, щоб дані, які він збирає, були (1) оброблялися на законних підставах; (2) збиралися для визначених, законних цілей і не підлягали подальшій обробці, несумісній з цими цілями; (3) були по суті правильними та адекватними по відношенню до цілей, для яких вони обробляються; (4) зберігатися у формі, яка дозволяє ідентифікувати суб'єктів даних не довше, ніж це необхідно для досягнення мети обробки; та (5) оброблятися у спосіб, який забезпечує належну безпеку персональних даних, включаючи захист від несанкціонованої або незаконної обробки та від випадкової втрати, знищення або пошкодження, за допомогою відповідних технічних або організаційних заходів.

1.6 Беручи до уваги характер, обсяг, контекст і цілі обробки, а також ризик порушення прав і свобод фізичних осіб різної ймовірності та серйозності, Адміністратор повинен вжити відповідних технічних та організаційних заходів для забезпечення того, щоб обробка здійснювалася відповідно до Регламенту RODO і була здатна це продемонструвати. Ці заходи повинні переглядатися та оновлюватися за необхідності. Адміністратор застосовує технічні заходи для запобігання отриманню та зміні неуповноваженими особами персональних даних, переданих в електронному вигляді.

1.7 Всі слова, словосполучення та абревіатури, що зустрічаються в цій політиці конфіденційності і починаються з великої літери (наприклад, Продавець, Інтернет-магазин, Електронний сервіс), слід розуміти відповідно до їх визначення, що міститься в Правилах та положеннях Інтернет-магазину, розміщених на сторінках Інтернет-магазину.

2. ПІДСТАВИ ДЛЯ ОБРОБКИ

2.1 Контролер має право обробляти персональні дані, якщо і в тому обсязі, в якому виконуються одна або декілька з наступних умов: (1) суб'єкт даних надав свою згоду на обробку своїх персональних даних для однієї або декількох визначених цілей; (2) обробка необхідна для виконання договору, стороною якого є суб'єкт даних, або для вжиття заходів на вимогу суб'єкта даних до укладення договору; (3) обробка необхідна для дотримання юридичного зобов'язання, покладеного на Контролера; або (4) обробка необхідна для цілей законних інтересів, переслідуваних Контролером або третьою стороною, за винятком випадків, коли такі інтереси переважають інтереси або основні права і свободи суб'єкта даних, які вимагають захисту персональних даних, зокрема, коли суб'єктом даних є дитина.

2.2 Обробка персональних даних Контролером вимагає в кожному конкретному випадку наявності хоча б однієї з підстав, зазначених у пп. 2.1 Політики конфіденційності. Конкретні підстави для обробки Адміністратором персональних даних Одержувачів послуг і Покупців Інтернет-магазину вказані в наступному розділі політики конфіденційності - стосовно до зазначеної мети обробки персональних даних Адміністратором.

3. МЕТА, ПІДСТАВА ТА ТРИВАЛІСТЬ ОБРОБКИ ДАНИХ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ

3.1 У кожному конкретному випадку мета, підстава, період і одержувачі персональних даних, які обробляються Адміністратором, випливають з дій, що здійснюються відповідним Покупцем або Клієнтом в Інтернет-магазині або Адміністратором. Наприклад, якщо Клієнт вирішить здійснити покупку в Інтернет-магазині і вибере замість кур'єрської доставки особистий вивіз придбаного Продукту, його персональні дані будуть оброблятися з метою виконання укладеного Договору купівлі-продажу, але більше не будуть доступні перевізнику, який здійснює доставку від імені Адміністратора.

3.2 Адміністратор може обробляти персональні дані в межах Інтернет-магазину для наступних цілей, на підставах і протягом строків, зазначених у таблиці нижче:

Мета обробки даних

Правова основа для обробки даних

Термін зберігання даних

Виконання договору купівлі-продажу або договору про надання електронної послуги або вчинення дій на вимогу суб'єкта даних до укладення вищезазначених договорів

Стаття 6(1)(b) Регламенту RODO (виконання договору) - обробка необхідна для виконання договору, стороною якого є суб'єкт даних, або для вжиття заходів на вимогу суб'єкта даних до укладення договору

Дані зберігаються протягом періоду часу, необхідного для виконання, розірвання або іншого закінчення терміну дії укладеного Договору купівлі-продажу або Договору про надання електронних послуг.

Прямий маркетинг

Стаття 6(1)(f) Регламенту RODO (законний інтерес Адміністратора) - обробка необхідна для цілей законних інтересів Адміністратора, які полягають у захисті інтересів та доброго іміджу Адміністратора, його Інтернет-магазину та з метою продажу Продуктів.

Дані зберігаються протягом періоду існування законного інтересу, який переслідує Адміністратор, але не довше, ніж протягом строку позовної давності вимог Адміністратора до суб'єкта даних у зв'язку з господарською діяльністю Адміністратора. Строк позовної давності визначається положеннями законодавства, зокрема Цивільного кодексу (основний строк позовної давності для вимог, пов'язаних з господарською діяльністю, становить три роки, а для Договору купівлі-продажу - два роки).

Контролер не може обробляти дані для цілей прямого маркетингу в разі ефективного заперечення проти цього з боку суб'єкта даних.

Маркетинг

Стаття 6(1)(a) Регламенту RODO (згода) - суб'єкт даних дав згоду на обробку своїх персональних даних для маркетингових цілей Контролером

Дані зберігаються до тих пір, поки суб'єкт даних не відкличе свою згоду на подальшу обробку з цією метою.

Висловлення Клієнтом своєї думки щодо укладеного Договору купівлі-продажу

Стаття 6(1)(a) Регламенту RODO - суб'єкт даних надав згоду на обробку своїх персональних даних з метою висловлення думки

Дані зберігаються до тих пір, поки суб'єкт даних не відкличе свою згоду на подальшу обробку з цією метою.

Бухгалтерія

Стаття 6(1)(c) Регламенту RODO у поєднанні зі статтею 74(2) Закону про бухгалтерський облік, тобто від 30 січня 2018 року. (Законодавчий вісник за 2018 рік, поз. 395 зі змінами та доповненнями) - обробка необхідна для виконання юридичного зобов'язання, покладеного на Адміністратора

Дані зберігаються протягом періоду, передбаченого законодавством, яке зобов'язує Адміністратора зберігати звітність (5 років, що обчислюється з початку року, наступного за фінансовим роком, до якого відносяться дані).

Встановлення, пред'явлення або захист претензій, які може пред'явити Адміністратор або які можуть бути пред'явлені до Адміністратора

Стаття 6(1)(f) Регламенту RODO (законний інтерес Адміністратора) - обробка необхідна для цілей законних інтересів Адміністратора, які полягають у встановленні, ствердженні або захисті претензій, які Адміністратор може висунути або які можуть бути висунуті проти Адміністратора

Дані зберігаються протягом періоду існування законного інтересу, який переслідує Адміністратор, але не довше періоду позовної давності, який може бути пред'явлений до Адміністратора (основний термін позовної давності для позовів до Адміністратора становить шість років).

Використання сайту Інтернет-магазину та забезпечення його належного функціонування

Стаття 6(1)(f) Регламенту RODO (законний інтерес Адміністратора) - обробка необхідна для цілей законних інтересів Адміністратора, які полягають в експлуатації та обслуговуванні веб-сайту Інтернет-магазину

Дані зберігаються протягом періоду існування законного інтересу, який переслідує Адміністратор, але не довше, ніж протягом строку позовної давності вимог Адміністратора до суб'єкта даних у зв'язку з господарською діяльністю Адміністратора. Строк позовної давності визначається положеннями законодавства, зокрема Цивільного кодексу (основний строк позовної давності для вимог, пов'язаних з господарською діяльністю, становить три роки, а для Договору купівлі-продажу - два роки).

Ведення статистики та аналіз трафіку в Інтернет-магазині

Стаття 6(1)(f) Регламенту RODO (законний інтерес Адміністратора) - обробка необхідна для цілей, що випливають із законних інтересів Адміністратора, які полягають у веденні статистики та аналізі трафіку в Інтернет-магазині з метою поліпшення функціонування Інтернет-магазину та збільшення продажів Продуктів

Дані зберігаються протягом періоду існування законного інтересу, який переслідує Адміністратор, але не довше, ніж протягом строку позовної давності вимог Адміністратора до суб'єкта даних у зв'язку з господарською діяльністю Адміністратора. Строк позовної давності визначається положеннями законодавства, зокрема Цивільного кодексу (основний строк позовної давності для вимог, пов'язаних з господарською діяльністю, становить три роки, а для Договору купівлі-продажу - два роки).

4. ОДЕРЖУВАЧІ ДАНИХ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ

4.1 Для належного функціонування Інтернет-магазину, в тому числі для виконання укладених Договорів купівлі-продажу, Адміністратору необхідно користуватися послугами зовнішніх суб'єктів (таких як, наприклад, постачальник програмного забезпечення, кур'єр або платіжний процесор). Адміністратор користується послугами тільки тих процесорів, які надають достатні гарантії для здійснення відповідних технічних і організаційних заходів, щоб обробка відповідала вимогам Регламенту RODO і захищала права суб'єктів даних.

4.2 Контролер може передавати персональні дані до третьої країни, при цьому Контролер повинен гарантувати, що в такому випадку це буде зроблено щодо країни, яка забезпечує належний рівень захисту - відповідно до Регламенту RODO, а у випадку інших країн - що передача буде здійснюватися на основі стандартних положень про захист даних. Контролер повинен забезпечити суб'єкту даних можливість отримати копію своїх даних. Контролер передає зібрані персональні дані тільки в тому випадку, якщо і в тому обсязі, в якому це необхідно для виконання конкретної мети обробки відповідно до цієї політики конфіденційності.

4.3 Передача даних Адміністратором відбувається не в кожному випадку і не всім одержувачам або категоріям одержувачів, зазначеним в політиці конфіденційності - Адміністратор передає дані тільки в тому випадку, якщо це необхідно для мети обробки відповідних персональних даних і тільки в тому обсязі, який необхідний для її виконання. Наприклад, якщо Клієнт користується послугою персонального збору, його дані не будуть передані перевізнику, який співпрацює з Адміністратором.

4.4 Персональні дані Одержувачів послуг та Клієнтів Інтернет-магазину можуть передаватися наступним одержувачам або категоріям одержувачів:

 • перевізникам / експедиторам / кур'єрським брокерам / суб'єктам, що здійснюють складське обслуговування та/або процес відправлення - у випадку, якщо Клієнт використовує запропонований Інтернет-магазином спосіб доставки Продукту поштою або кур'єром, Адміністратор надає зібрані персональні дані Клієнта обраному перевізнику, експедитору або брокеру, який здійснює відправлення за дорученням Адміністратора, а якщо відправлення здійснюється із зовнішнього складу - суб'єкту, що здійснює складське обслуговування та/або процес відправлення, в обсязі, необхідному для завершення доставки Продукту Клієнтові.
 • Суб'єкти, що здійснюють електронні платежі або платежі за допомогою кредитних карток - у випадку Клієнта, який використовує в Інтернет-магазині електронні платежі або платежі за допомогою кредитних карток, Адміністратор надає зібрані персональні дані Клієнта обраному суб'єкту, що здійснює вищезгадані платежі в Інтернет-магазині, за розпорядженням Адміністратора, в обсязі, необхідному для обробки платежу, здійсненого Клієнтом.
 • кредитні організації / організації, відповідальні за перевірку платоспроможності Клієнта - у випадку Клієнта, який використовує в Інтернет-магазині спосіб оплати в розстрочку або подає заявку на отримання торгового кредиту, Адміністратор надає зібрані персональні дані Клієнта обраній організації, яка здійснює вищезгадані платежі в Інтернет-магазині, за розпорядженням Адміністратора, в обсязі, необхідному для обробки здійсненого Клієнтом платежу або перевірки платоспроможності Клієнта перед наданням йому торгового кредиту.
 • провайдер системи опитувань - у випадку Клієнта, який погодився висловити свою думку щодо укладеного Договору купівлі-продажу, Адміністратор надає зібрані персональні дані Клієнта обраному суб'єкту, що забезпечує систему опитувань щодо укладених в Інтернет-магазині Договорів купівлі-продажу від імені Адміністратора, в обсязі, необхідному для того, щоб Клієнт міг висловити свою думку за допомогою системи опитувань.
 • постачальники послуг, які надають Адміністратору технічні, інформаційні та організаційні рішення, що дозволяють Адміністратору здійснювати свою господарську діяльність, включаючи Інтернет-магазин та Електронні послуги, що надаються за його допомогою (зокрема, постачальники комп'ютерного програмного забезпечення для роботи Інтернет-магазину, постачальники послуг електронної пошти та хостингу, а також постачальники програмного забезпечення для управління бізнесом і технічної підтримки Адміністратора) - Адміністратор надає зібрані персональні дані Клієнта обраному постачальнику, який діє від його імені, тільки у випадку та в обсязі, необхідному для виконання зазначеної мети обробки даних, з дотриманням вимог цієї Політики конфіденційності.
 • постачальники бухгалтерських, юридичних або консультаційних послуг, які надають бухгалтерську, юридичну або консультаційну підтримку Адміністратору (зокрема, бухгалтерія, юридична фірма або агентство зі стягнення боргів) - Адміністратор надає зібрані персональні дані Клієнта обраному постачальнику, який діє від його імені, тільки у випадку і в обсязі, необхідному для досягнення заданої мети обробки даних відповідно до цієї політики конфіденційності.
 • постачальників соціальних плагінів, скриптів та інших подібних інструментів, розміщених на сайті Інтернет-магазину, які дозволяють браузеру особи, яка відвідує сайт Інтернет-магазину, завантажувати контент від постачальників зазначених плагінів (наприклад, вхід з використанням даних для входу в соціальну мережу) і передавати з цією метою, в тому числі, персональні дані відвідувача цим постачальникам:
  • Meta Platforms Ireland Ltd. - Адміністратор використовує соціальні плагіни Facebook (наприклад, кнопку "Подобається", "Поділитися" або вхід через дані для входу в Facebook) на сайті Інтернет-магазину і, таким чином, збирає і передає персональні дані Клієнта, який використовує сайт Інтернет-магазину, компанії Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland) в обсязі, передбаченому цією політикою конфіденційності. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) в обсязі та відповідно до політики конфіденційності, доступної тут: https://www.facebook.com/about/privacy/ (ці дані включають інформацію про ваші дії на сайті Інтернет-магазину - в тому числі інформацію про ваш пристрій, відвідані сайти, здійснені покупки, показану рекламу і те, як ви користуєтеся послугами - незалежно від того, чи є у вас обліковий запис Facebook і чи ввійшли ви в систему Facebook).
  • Google Ireland Limited - Адміністратор використовує плагіни Google на сайті Інтернет-магазину (наприклад, вхід в систему з використанням реєстраційних даних Google) і тому збирає і передає персональні дані Клієнта, який використовує сайт Інтернет-магазину, компанії Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) в обсязі і відповідно до правил конфіденційності, доступних тут: https://policies.google.com/privacy?hl=pl (ці дані включають інформацію про вашу діяльність на сайті Інтернет-магазину - в тому числі інформацію про ваш пристрій, сайти, які ви відвідуєте, ваші покупки, рекламні оголошення, які ви бачите, і використання вами послуг).
  • LinkedIn Ireland Unlimited Company - Адміністратор використовує соціальні плагіни LinkedIn на сайті Інтернет-магазину (наприклад, вхід через дані для входу в LinkedIn) і тому збирає та передає персональні дані Покупця, який використовує сайт Інтернет-магазину, LinkedIn Ireland Unlimited Company (Gardner House, 2 Wilton Pl, Saint Peter's, Dublin 2, Ireland) в обсязі та відповідно до політики конфіденційності, доступної тут: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy (ці дані включають інформацію про вашу діяльність на сайті Інтернет-магазину - в тому числі інформацію про ваш пристрій, відвідані сайти, здійснені покупки, показану рекламу і те, як ви користуєтеся послугами).

5. ПРОФІЛЮВАННЯ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ

5.1 Регламент RODO вимагає, щоб Контролер надавав інформацію про автоматизоване прийняття рішень, в тому числі про профілювання, як зазначено в статті 22(1) і (4) Регламенту RODO, і, принаймні, в цих випадках, відповідну інформацію про умови прийняття таких рішень, а також про значення і передбачувані наслідки такої обробки для суб'єкта даних. З огляду на це, Контролер надає інформацію про можливе профілювання в цьому розділі політики конфіденційності.

5.2 Адміністратор може використовувати профайлінг в Інтернет-магазині в цілях прямого маркетингу, але рішення, прийняті на його основі Адміністратором, не стосуються укладення або відмови від укладення Договору купівлі-продажу або можливості використання Електронних послуг в Інтернет-магазині. Результатом використання профілювання в Інтернет-магазині може бути, наприклад, надання особі знижки, відправлення коду на знижку, нагадування про незавершені покупки, відправлення пропозиції Товару, який може відповідати інтересам або уподобанням особи або пропонувати кращі умови в порівнянні зі стандартною пропозицією Інтернет-магазину. Незважаючи на профілювання, особа самостійно вирішує, чи хоче вона скористатися знижкою або кращими умовами, отриманими таким чином, і здійснити покупку в Інтернет-магазині.

5.3 Профілювання в Інтернет-магазині передбачає автоматичний аналіз або прогнозування поведінки особи на сайті Інтернет-магазину, наприклад, додавання певного Продукту в кошик, перегляд сторінки певного Продукту в Інтернет-магазині або аналіз попередньої історії покупок, здійснених в Інтернет-магазині. Умовою такого профілювання є те, що Адміністратор володіє персональними даними особи, щоб мати можливість згодом надіслати особі, наприклад, код на знижку.

5.4 Суб'єкт даних має право не бути об'єктом рішення, яке ґрунтується виключно на автоматизованій обробці, включаючи профілювання, і яке створює правові наслідки щодо суб'єкта даних або аналогічним чином суттєво впливає на суб'єкта даних.

6. ПРАВА СУБ'ЄКТА ДАНИХ

6.1 Право на доступ, виправлення, обмеження, видалення або перенесення - Суб'єкт даних має право вимагати від Контролера доступу до своїх персональних даних, виправлення, видалення ("право на забуття") або обмеження обробки, а також має право заперечувати проти обробки та право на перенесення своїх даних. Детальні умови реалізації вищезазначених прав вказані в статтях 15-21 Регламенту RODO.

6.2 Право на відкликання згоди в будь-який час - особа, дані якої обробляються Контролером на підставі наданої згоди (відповідно до статті 6(1)(а) або статті 9(2)(а) Регламенту RODO), має право відкликати згоду в будь-який час, не впливаючи на законність обробки, здійсненої на підставі згоди до її відкликання.

6.3 Право подати скаргу до наглядового органу - особа, дані якої обробляє Контролер, має право подати скаргу до наглядового органу в порядку та спосіб, визначені положеннями Регламенту RODO та польським законодавством, зокрема Законом про захист персональних даних. Наглядовим органом у Польщі є Голова Управління з питань захисту персональних даних.

6.4 Право на заперечення - Суб'єкт даних має право в будь-який час на підставах, що стосуються його конкретної ситуації, заперечити проти обробки персональних даних, що стосуються його, на підставі статті 6(1)(e) (суспільні інтереси або завдання) або (f) (законний інтерес контролера), включаючи профілювання на основі цих положень. У такому випадку контролеру більше не дозволяється обробляти ці персональні дані, якщо тільки він не зможе довести наявність вагомих законних підстав для обробки, які переважають інтереси, права і свободи суб'єкта даних, або підстав для встановлення, реалізації або захисту претензій.

6.5 Право на заперечення проти прямого маркетингу - якщо персональні дані обробляються для цілей прямого маркетингу, суб'єкт даних має право в будь-який час заперечити проти обробки персональних даних, що стосуються його або її, для такого маркетингу, включаючи профілювання, в тій мірі, в якій обробка пов'язана з таким прямим маркетингом.

6.6 Для реалізації прав, зазначених у цьому розділі політики конфіденційності, з Адміністратором можна зв'язатися, направивши відповідне повідомлення в письмовій формі або за допомогою електронної пошти на адресу Адміністратора, вказану на початку політики конфіденційності, або скориставшись формою зворотного зв'язку, розміщеної на сайті Інтернет-магазину.

7. ФАЙЛИ COOKIE В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ ТА АНАЛІТИКА

7.1 Файли cookie - це невеликі фрагменти інформації у вигляді текстових файлів, відправлені сервером і зберігаються на сайті Інтернет-магазину (наприклад, на жорсткому диску комп'ютера, ноутбука або карті пам'яті смартфона - в залежності від пристрою, використовуваного відвідувачем нашого Інтернет-магазину). Детальну інформацію про файли cookie, а також історію їх створення можна знайти, зокрема, тут: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2 Файли cookie, які можуть надсилатися веб-сайтом Інтернет-магазину, можна розділити на різні типи відповідно до наступних критеріїв:

Завдяки їхньому постачальнику:

1) власний (створений Адміністратором сайт інтернет-магазину) та

2) належність третім особам (крім Адміністратора)

У зв'язку з терміном їх зберігання на пристрої особи, яка відвідує сайт Інтернет-магазину:

1) сесія (зберігається до моменту виходу з Інтернет-магазину або вимкнення веб-браузера) та

2) постійні (зберігаються протягом певного періоду часу, визначеного параметрами кожного файлу, або до моменту ручного видалення)

Через мету їх використання:

1) необхідна (для забезпечення належного функціонування сайту Інтернет-магазину),

2) функціональні/преференційні (дозволяють адаптувати веб-сторінку Інтернет-магазину до уподобань відвідувача сайту),

3) аналітичний аналіз та аналіз ефективності (збір інформації про те, як використовується сайт Інтернет-магазину),

4) маркетингові, рекламні та соціальні мережі (збір інформації про особу, яка відвідує сайт Інтернет-магазину, з метою показу цій особі рекламних оголошень, їх персоналізації, вимірювання їх ефективності та проведення інших маркетингових заходів, в тому числі на сайтах, відокремлених від сайту Інтернет-магазину, таких як соціальні мережі або інші сайти, що належать до тих же рекламних мереж, що і Інтернет-магазин)

7.3 Адміністратор може обробляти дані, що містяться в файлах cookie, коли відвідувачі використовують веб-сайт Інтернет-магазину, для наступних конкретних цілей:

Цілі використання файлів cookie в інтернет-магазині Адміністратора

ідентифікувати клієнтів як зареєстрованих в Інтернет-магазині та показувати, що вони увійшли в систему (основні файли cookie)

запам'ятовування Продуктів, які ви додали до кошика з метою оформлення Замовлення (необхідні файли cookie)

зберігання даних із заповнених форм замовлень, опитувань або даних для входу в Інтернет-магазин (основні та/або функціональні файли cookie/фаворити)

пристосування змісту веб-сайту Інтернет-магазину до індивідуальних уподобань Клієнта (наприклад, щодо кольорів, розміру шрифту, розташування сторінок) та оптимізація використання сторінок Інтернет-магазину (функціональні файли cookie/файли налаштувань)

вести анонімну статистику, що показує, як використовується сайт Інтернет-магазину (аналітичні та експлуатаційні файли cookie)

для показу та відображення реклами, обмеження кількості показів реклами та ігнорування реклами, яку Клієнт не бажає бачити, вимірювання ефективності реклами та персоналізації реклами, тобто вивчення поведінкових характеристик відвідувачів Інтернет-магазину шляхом анонімного аналізу їхніх дій (наприклад, повторних відвідувань певних сторінок, ключових слів тощо) з метою створення їхнього профілю та надання їм реклами, адаптованої до їхніх очікуваних інтересів, а також під час відвідування інших веб-сайтів у рекламній мережі Google Ireland Ltd. та Meta Platforms Ireland Ltd. (маркетингові, рекламні та соціальні медіа-файли)

7.4 У найбільш популярних веб-браузерах можна перевірити, які файли cookie (включаючи тривалість файлів cookie та їх постачальника) надсилаються в будь-який момент часу веб-сайтом Інтернет-магазину, наступним чином:

У браузері Chrome:
(1) в адресному рядку натисніть на іконку замка зліва, (2) перейдіть на вкладку "Файли cookie".

У браузері Firefox
 (1) в адресному рядку натисніть на іконку щита зліва, (2) перейдіть на вкладку "Дозволено" або "Заблоковано", (3) натисніть на поле "Відстеження файлів cookie між сайтами", "Елементи відстеження соціальних мереж" або "Вміст з елементами відстеження"

В Internet Explorer
 (1) натисніть меню "Сервіс", (2) перейдіть на вкладку "Властивості обозревателя", (3) перейдіть на вкладку "Загальні", (4) перейдіть на вкладку "Налаштування", (5) натисніть на поле "Перегляд файлів"

У браузері Opera:
(1) в адресному рядку натисніть на іконку замка зліва, (2) перейдіть на вкладку "Файли cookie".

у браузері Safari:
(1) натисніть на меню "Налаштування", (2) перейдіть на вкладку "Конфіденційність", (3) натисніть на поле "Керування даними сайту"

Незалежно від браузера, використовуючи інструменти, доступні, наприклад, на https://www.cookiemetrix.com/ або: https://www.cookie-checker.com/

7.5 За замовчуванням більшість доступних на ринку веб-браузерів дозволяють зберігати файли cookie. Ви можете визначити умови використання файлів cookie за допомогою налаштувань вашого власного інтернет-браузера. Це означає, що Ви можете, наприклад, частково обмежити (наприклад, тимчасово) або повністю відключити можливість збереження файлів cookie - в останньому випадку, однак, це може вплинути на деякі функціональні можливості Інтернет-магазину (наприклад, може бути неможливо простежити шлях Замовлення через Форму замовлення через те, що Продукти не запам'ятовуються в кошику для покупок під час послідовних кроків оформлення Замовлення).

7.6 Налаштування вашого браузера щодо файлів cookie важливі з точки зору вашої згоди на використання файлів cookie нашим Інтернет-магазином - відповідно до нормативних актів, така згода також може бути виражена через налаштування вашого браузера. Детальна інформація про те, як змінити налаштування файлів cookie і як їх самостійно видалити в найпопулярніших веб-браузерах, доступна в розділі довідки вашого веб-браузера і на наступних сторінках (просто натисніть на відповідне посилання):

у браузері Chrome

у Firefox

в Internet Explorer

у браузері Opera

у браузері Safari

у браузері Microsoft Edge

7.7 Адміністратор може використовувати на Інтернет-магазині сервіси Google Analytics, Universal Analytics, що надаються компанією Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Ці сервіси допомагають Адміністратору вести статистику і аналізувати трафік в Інтернет-магазині. Зібрані дані обробляються вищезазначеними службами для створення статистики, яка допомагає адмініструвати Інтернет-магазин і аналізувати трафік в Інтернет-магазині. Ці дані носять зведений характер. При використанні вищевказаних сервісів в Інтернет-магазині Адміністратор збирає такі дані, як джерело і спосіб отримання відвідувачів Інтернет-магазину і характер їх поведінки на сайті Інтернет-магазину, інформація про пристрої і браузери, з яких вони відвідують сайт, IP і домен, географічні дані і демографічні дані (вік, стать) та інтереси.

7.8 Особа може легко заблокувати надання інформації Google Analytics про свою активність на сайті Інтернет-магазину - для цього можна, наприклад, встановити надбудову для браузера, що надається компанією Google Ireland Ltd., доступну за цим посиланням: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7.9 У зв'язку з можливістю використання Адміністратором в Інтернет-магазині рекламних і аналітичних сервісів, що надаються компанією Google Ireland Ltd., Адміністратор звертає увагу, що з повною інформацією про принципи обробки даних відвідувачів Інтернет-магазину (в тому числі інформації, що зберігається в файлах cookie) компанією Google Ireland Ltd. можна ознайомитися в політиці конфіденційності сервісів Google, доступною за адресою: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

7.10. Адміністратор може використовувати в Інтернет-магазині сервіс Facebook Pixel, що надається компанією Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland). Цей сервіс допомагає Адміністратору вимірювати ефективність рекламних оголошень і з'ясовувати, які дії відвідувачі здійснюють в Інтернет-магазині, а також показувати таким відвідувачам рекламні оголошення, що відповідають їхнім інтересам. З детальною інформацією про роботу Facebook Pixel можна ознайомитися за наступною веб-адресою: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

7.11. Ви можете керувати роботою Facebook Pixel за допомогою налаштувань реклами у вашому обліковому записі Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1 Інтернет-магазин може містити посилання на інші веб-сайти. Адміністратор наполегливо рекомендує при переході на інші веб-сайти ознайомлюватися з політикою конфіденційності, що діє на них. Ця політика конфіденційності застосовується тільки до Інтернет-магазину Адміністратора.

 

pixel